ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

* Thông tin đăng ký của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng liên quan đến chương trình liên thông, VB2.

clock

Thời gian học tập phù hợp với công việc

Sinh viên được lựa chọn 2 mốc thời gian học từ tối T2 đến tối T6 hoặc cuối tuần. Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để cân bằng giữa công việc, học tập và gia đình.

Teachers

Đội ngũ giảng viên hàng đầu

Được học tập trực tiếp với giáo sư, tiến sĩ và các giảng viên hàng đầu của Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Nhiều cơ hội hợp tác, học hỏi, áp dụng kiến thức vào thực tế công việc ngay giữa sinh viên và sinh viên

Certificate

ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cấp bằng

Sở hữu tấm bằng danh giá của đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Được xét bậc lương Đại học ở Cơ quan. Tốt nghiệp được học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

3 bước đơn giản để sở hữu tấm bằng Đại học Danh giá
tại IES college

Đăng ký ngay

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO


Chương trình đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy và liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy học chuyên ngành Điện dân dụng, Điện công nghiệp: 1,5 năm
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy học chuyên ngành Điện dân dụng, Điện công nghiệp: Người đã tốt nghiệp hệ Trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề)
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy và liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy học chuyên ngành Điện tử công nghiệp: 1,5 năm
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy học chuyên ngành Điện tử công nghiệp: Người đã tốt nghiệp hệ Trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề)
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy và liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy học chuyên ngành Chế tạo thiết bị cơ khí: 1,5 năm
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy học chuyên ngành Chế tạo thiết bị cơ khí: Người đã tốt nghiệp hệ Trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề)
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy và liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy: 1,5 năm
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy: Người đã tốt nghiệp hệ Trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề)
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy và liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: 1,5 năm
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Người đã tốt nghiệp hệ Trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề)
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy và liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: 1,5 năm
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: Người đã tốt nghiệp hệ Trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề)
- Hệ liên thông từ cao đẳng và cao đẳng nghề lên đại học: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo: liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề chính quy
Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề: 1,5 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề: Người đã tốt nghiệp hệ Trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề)

Đăng ký ngay

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


LỚP LIÊN THÔNG

 • Từ Trung cấp, trung cấp nghề lên Đại học
 • Cao đẳng lên Đại Học
 • Cao đẳng nghề lên Đại học

LỚP CỬ NHÂN

 • Dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT trở lên

LỚP VĂN BẰNG 2

 • Cho đối tượng tốt nghiệp có bằng Đại học

HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG - SINH VIÊN

Lễ tốt nghiệp và trao học bổng sinh viên xuất sắc

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2016

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2016

Sinh viên thi tay nghề giỏi

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

Tuyển sinh lớp đại học (VLVH)

 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • CN kỹ thuật công trình xây dựng
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Kế toán
Đăng ký ngay

Viện Đại học mở

Tuyển sinh cử nhân trực tuyến

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Công nghệ thông tin
 • Luật kinh tế
Đăng ký ngay

Đại học ngoại thương

Tuyển sinh lớp đại học (VLVH)

 • Kinh tế đối ngoại
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Kế toán
 • Luật thương mại quốc tế
 • Kinh tế quốc tế
 • Tiếng anh thương mại
Đăng ký ngay

TRUNG CẤP TIN HỌC KINH TẾ SÀI GÒN - IES COLLEGE

Tuyển sinh trung cấp chính quy

 • Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính
 • Thiết kế website
 • Hệ thống thông tin văn phòng
 • Tin học – đồ hoạ
 • Thư kí văn phòng
 • Marketing & sales
 • Quản trị nhà hàng – khách sạn
 • Quản lí doanh nghiệp
 • Kế toán doanh nghiệp
Đăng ký ngay

NÓI VỀ IES

Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn– IESCOLLEGE được thành lập trên cơ sở Trung tâm Điện toán Đại học Văn Lang (1996-2002), với định hướng đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng thích nghi tốt với môi trường công việc trong thời kỳ nền kinh tế đang bước vào hội nhập quốc tế. Với mục tiêu là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Tin học Kinh tế Sài Gòn– IESCOLLEGE đang ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao đáp ứng môi trường lao động chuyên nghiệp trong và ngoài nước.


BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI


DÂN TRÍ - BÁO ĐIỆN TỬ DÂN TRÍ- TW HỘI KHUYẾN HỌC VN

"Chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành thực tế và tạo cơ hội cho sinh viên ngành CNTT của nhà trường đươc tiếp xúc với công việc hình thức vừa học vừa làm trong quá trình học và tiếp nhận sinh viên đủ trình độ vào làm việc ngay khi ra trường." (Trích "Doanh nghiệp đặt hàng sinh viên ngành Công nghệ thông tin"- 09/2015)

DÂN TRÍ - BÁO ĐIỆN TỬ DÂN TRÍ- TW HỘI KHUYẾN HỌC VN

"Các doanh nghiệp đang tham gia đồng hành cùng nhà trường không chỉ góp ý xây dựng chương trình học mà còn trực tiếp cử chuyên gia đến đào tạo, tiếp nhận học viên đến thực tập và tuyển dụng." (Trích "500 suất học nghề miễn phí trị giá 1,25 tỷ đồng hành cho giới trẻ"" - 08/2015)