ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

* Thông tin đăng ký của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng liên quan đến chương trình liên thông, VB2.

clock

Thời gian học tập phù hợp với công việc

Sinh viên được lựa chọn 2 mốc thời gian học từ tối T2 đến tối T6 hoặc cuối tuần. Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để cân bằng giữa công việc, học tập và gia đình.

Teachers

Đội ngũ giảng viên hàng đầu

Được học tập trực tiếp với giáo sư, tiến sĩ và các giảng viên hàng đầu của Đại học Bách Khoa. Nhiều cơ hội hợp tác, học hỏi, áp dụng kiến thức vào thực tế công việc ngay giữa sinh viên và sinh viên

Certificate

Đại học Bách Khoa cấp bằng

Sở hữu tấm bằng danh giá của Đại học Bách Khoa. Được xét bậc lương đại học ở cơ quan. Tốt nghiệp được học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

3 bước đơn giản để sở hữu tấm bằng Đại học Danh giá
tại heu college

Đăng ký ngay

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO


Hệ đào tạo (hình thức vừa làm vừa học):
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Văn bằng 2
Thời gian đào tạo:
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2 năm
- Văn bằng 2: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học tất cả các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, liên thông trái ngành.
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo (hình thức vừa làm vừa học):
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Văn bằng 2
Thời gian đào tạo:
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2 năm
- Văn bằng 2: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học tất cả các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, liên thông trái ngành.
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo (hình thức vừa làm vừa học):
- Đại học hệ vừa làm vừa học
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Văn bằng 2
Thời gian đào tạo:
- Đại học khối ngành kỹ thuật: 5 năm
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2 năm
- Văn bằng 2: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Đại học: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học tất cả các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, liên thông trái ngành.
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo (hình thức vừa làm vừa học):
- Đại học hệ vừa làm vừa học
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Văn bằng 2
Thời gian đào tạo:
- Đại học khối ngành kỹ thuật: 5 năm
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2 năm
- Văn bằng 2: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Đại học: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học tất cả các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, liên thông trái ngành.
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo (hình thức vừa làm vừa học):
- Đại học hệ vừa làm vừa học
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Văn bằng 2
Thời gian đào tạo:
- Đại học khối ngành kỹ thuật: 5 năm
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2 năm
- Văn bằng 2: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh:
- Đại học: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học tất cả các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, liên thông trái ngành.
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo (hình thức vừa làm vừa học):
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Văn bằng 2
Thời gian đào tạo:
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm
- Văn bằng 2: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh: Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học tất cả các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, liên thông trái ngành.
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo (hình thức vừa làm vừa học):
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Văn bằng 2
Thời gian đào tạo:
- Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm
- Văn bằng 2: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học tất cả các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, liên thông trái ngành.
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo: Đại học (hệ vừa làm vừa học)
Thời gian đào tạo: 5 năm
Đối tượng tuyển sinh: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo: Đại học (hệ vừa làm vừa học)
Thời gian đào tạo: 5 năm
Đối tượng tuyển sinh: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo: Đại học (hệ vừa làm vừa học)
Thời gian đào tạo: 5 năm
Đối tượng tuyển sinh: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.
Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường. Đăng ký ngay

Hệ đào tạo: Đại học (hệ vừa làm vừa học)
Thời gian đào tạo: 5 năm
Đối tượng tuyển sinh: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo: Đại học (hệ vừa làm vừa học)
Thời gian đào tạo: 5 năm

Đối tượng tuyển sinh: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo: Đại học (hệ vừa làm vừa học)
Thời gian đào tạo: 5 năm
Đối tượng tuyển sinh: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

Hệ đào tạo: Đại học (hệ vừa làm vừa học)
Thời gian đào tạo: 5 năm
Đối tượng tuyển sinh: THPT, Trung cấp nghề, sinh viên năm 1-3 trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Đối tượng miễn thi: có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức,…các ngành tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những người có bằng đại học ngành khác không thuộc trong 3 khối ngành trên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của trường.

Đăng ký ngay

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


LỚP LIÊN THÔNG

 • Cao đẳng lên Đại Học
 • Liên thông trái ngành

LỚP CỬ NHÂN

 • Dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT trở lên

LỚP VĂN BẰNG 2

 • Cho đối tượng tốt nghiệp có bằng Đại học

HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG - SINH VIÊN

Lễ trao bằng tốt nghiệp tân cử nhân Bách Khoa

Lễ trao bằng tốt nghiệp 2016

Tân cử nhân Bách Khoa 2016

Bức ảnh kỷ yếu đẹp nhất

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

học viện tài chính

Tuyển sinh lớp đại học (VLVH)

 • Kế toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
Đăng ký ngay

đại học xây dựng

Tuyển sinh lớp đại học (VLVH)

 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Xây dựng cầu đường bộ
Đăng ký ngay

đại học kinh tế quốc dân

Tuyển sinh lớp đại học (VLVH)

 • Ngành kinh tế
 • kế toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Luật kinh tế
Đăng ký ngay

Viện Đại học mở

Tuyển sinh cử nhân trực tuyến

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Công nghệ thông tin
 • Luật kinh tế
 • Ngôn ngữ Anh
Đăng ký ngay

NÓI VỀ HEU

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại - HEU College được thành lập theo quyết định số 1439/QĐ-UBND, ngày 04/03/2002 của UBND thành phố Hà Nội. Trong suốt 13 năm phát triển, trường đã từng bước khẳng định chất lượng giảng dạy thông qua việc đào tạo hơn 6000 sinh viên có đầy đủ kiến thức và vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Đồng thời trường còn là đơn vị hợp tác chính thức với nhiều trường đại học danh tiếng trong nước : ĐH KTQD, ĐH BKHN, ĐH XD, HVTC,… mở ra các chương trình liên kết liên thông,văn bằng 2. Hiện tại trường đang hỗ trợ quản lý và đào tạo hơn 3500 sinh viên theo học chương trình này.


BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI


500 suất học bổng miễn phí trị giá 1.25 Tỷ đồng

(Dân Trí) "Công ty TNHH Fami phối hợp cùng với Trường trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại (HEU College) hỗ trợ 100%..."

Doanh nghiệp đặt hàng sinh viên ngành CNTT

(Dân Trí) "Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại (HEU College) vừa ký hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Hiworld..."