ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

* Thông tin đăng ký của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng liên quan đến chương trình liên thông, VB2.

clock

Thời gian học tập phù hợp với công việc

Sinh viên được lựa chọn 2 mốc thời gian học từ tối T2 đến tối T6 hoặc cuối tuần. Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để cân bằng giữa công việc, học tập và gia đình.

Teachers

Đội ngũ giảng viên hàng đầu

Được học tập trực tiếp với giáo sư, tiến sĩ và các giảng viên hàng đầu của Đại học Ngoại Thương. Nhiều cơ hội hợp tác, học hỏi, áp dụng kiến thức vào thực tế công việc ngay giữa sinh viên và sinh viên

Certificate

Đại học Ngoại Thương cấp bằng

Sở hữu tấm bằng danh giá của đại học Ngoại Thương. Được xét bậc lương Đại học ở Cơ quan. Tốt nghiệp được học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

3 bước đơn giản để sở hữu tấm bằng Đại học Danh giá
tại IES college

Đăng ký ngay

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO


Trình độ đào tạo: Văn bằng 2, đại học và cao đẳng liên thông đại học
Loại hình đào tạo: vừa làm vừa học
Hình thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ
Thời gian đào tạo: Học liên tục, 4 buổi tối/tuần (có nghỉ hè và nghỉ tết)
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ VB2, thi tuyển đối với hệ liên thông, đại học dài hạn
Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với loại hình đào tạo đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH:
+ Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng), có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và những đối tượng đã tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.
- Đối với loại hình đào tạo Văn bằng 2, hệ VLVH:
+ Công dân Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc các thành phần kinh tế, có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, từ xa, liên thông). Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ giáo dục và đào tạo.

Đăng ký ngay

Trình độ đào tạo: Văn bằng 2, đại học và cao đẳng liên thông đại học
Loại hình đào tạo: vừa làm vừa học
Hình thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ
Thời gian đào tạo: Học liên tục, 4 buổi tối/tuần (có nghỉ hè và nghỉ tết)
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ VB2, thi tuyển đối với hệ liên thông, đại học dài hạn
Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với loại hình đào tạo đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH:
+ Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng), có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và những đối tượng đã tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.
- Đối với loại hình đào tạo Văn bằng 2, hệ VLVH:
+ Công dân Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc các thành phần kinh tế, có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, từ xa, liên thông). Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ giáo dục và đào tạo.

Đăng ký ngay

Trình độ đào tạo: Văn bằng 2, đại học và cao đẳng liên thông đại học
Loại hình đào tạo: vừa làm vừa học
Hình thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ
Thời gian đào tạo: Học liên tục, 4 buổi tối/tuần (có nghỉ hè và nghỉ tết)
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ VB2, thi tuyển đối với hệ liên thông, đại học dài hạn
Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với loại hình đào tạo đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH:
+ Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng), có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và những đối tượng đã tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.
- Đối với loại hình đào tạo Văn bằng 2, hệ VLVH:
+ Công dân Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc các thành phần kinh tế, có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, từ xa, liên thông). Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ giáo dục và đào tạo.

Đăng ký ngay

Trình độ đào tạo: Văn bằng 2, đại học và cao đẳng liên thông đại học
Loại hình đào tạo: VLVH
Hình thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ
Thời gian đào tạo: Học liên tục, 4 buổi tối/tuần (có nghỉ hè và nghỉ tết)
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ VB2, thi tuyển đối với hệ liên thông, đại học dài hạn
Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với loại hình đào tạo đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH:
+ Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng), có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và những đối tượng đã tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.
- Đối với loại hình đào tạo Văn bằng 2, hệ VLVH:
+ Công dân Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc các thành phần kinh tế, có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, từ xa, liên thông). Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ giáo dục và đào tạo.

Đăng ký ngay

Trình độ đào tạo: Văn bằng 2, đại học và cao đẳng liên thông đại học
Loại hình đào tạo: vừa làm vừa học
Hình thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ
Thời gian đào tạo: Học liên tục, 4 buổi tối/tuần (có nghỉ hè và nghỉ tết)
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ VB2, thi tuyển đối với hệ liên thông, đại học dài hạn
Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với loại hình đào tạo đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH:
+ Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng), có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và những đối tượng đã tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.
- Đối với loại hình đào tạo Văn bằng 2, hệ VLVH:
+ Công dân Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc các thành phần kinh tế, có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, từ xa, liên thông). Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ giáo dục và đào tạo.

Đăng ký ngay

Trình độ đào tạo: Văn bằng 2, đại học và cao đẳng liên thông đại học
Loại hình đào tạo: vừa làm vừa học
Hình thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ
Thời gian đào tạo: Học liên tục, 4 buổi tối/tuần (có nghỉ hè và nghỉ tết)
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ VB2, thi tuyển đối với hệ liên thông, đại học dài hạn
Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với loại hình đào tạo đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH:
+ Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng), có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và những đối tượng đã tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.
- Đối với loại hình đào tạo Văn bằng 2, hệ VLVH:
+ Công dân Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc các thành phần kinh tế, có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, từ xa, liên thông). Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ giáo dục và đào tạo.

Đăng ký ngay

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


LỚP LIÊN THÔNG

 • Cao đẳng lên Đại Học

LỚP CỬ NHÂN

 • Dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT trở lên

LỚP VĂN BẰNG 2

 • Cho đối tượng tốt nghiệp có bằng Đại học

HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG - SINH VIÊN

Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ĐH Ngoại Thương

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ VLVH đợt 3 năm 2016

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ VLVH năm học 2016

SV Ngoại Thương kêu gọi chung sức bảo vệ biển đảo

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

Tuyển sinh lớp đại học (VLVH)

 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • CN kỹ thuật công trình xây dựng
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Kế toán
Đăng ký ngay

Viện Đại học mở

Tuyển sinh cử nhân trực tuyến

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Công nghệ thông tin
 • Luật kinh tế
Đăng ký ngay

TRUNG CẤP TIN HỌC KINH TẾ SÀI GÒN - IES COLLEGE

Tuyển sinh trung cấp chính quy

 • Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính
 • Thiết kế website
 • Hệ thống thông tin văn phòng
 • Tin học – đồ hoạ
 • Thư kí văn phòng
 • Marketing & sales
 • Quản trị nhà hàng – khách sạn
 • Quản lí doanh nghiệp
 • Kế toán doanh nghiệp
Đăng ký ngay

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

Tuyển sinh lớp đại học (VLVH)

 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • CN kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Khoa học máy tính (CN:KT phần mềm)
 • Quản trị kinh doanh (CN: Marketing)
 • Kế toán
 • Tài chính – ngân hàng
 • Công nghệ thông tin
Đăng ký ngay

NÓI VỀ IES

Trường trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn– IESCOLLEGE được thành lập trên cơ sở Trung tâm Điện toán Đại học Văn Lang (1996-2002), với định hướng đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng thích nghi tốt với môi trường công việc trong thời kỳ nền kinh tế đang bước vào hội nhập quốc tế. Với mục tiêu là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Tin học Kinh tế Sài Gòn– IESCOLLEGE đang ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao đáp ứng môi trường lao động chuyên nghiệp trong và ngoài nước.


BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI


DÂN TRÍ - BÁO ĐIỆN TỬ DÂN TRÍ- TW HỘI KHUYẾN HỌC VN

"Chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành thực tế và tạo cơ hội cho sinh viên ngành CNTT của nhà trường đươc tiếp xúc với công việc hình thức vừa học vừa làm trong quá trình học và tiếp nhận sinh viên đủ trình độ vào làm việc ngay khi ra trường." (Trích "Doanh nghiệp đặt hàng sinh viên ngành Công nghệ thông tin"- 09/2015)

DÂN TRÍ - BÁO ĐIỆN TỬ DÂN TRÍ- TW HỘI KHUYẾN HỌC VN

"Các doanh nghiệp đang tham gia đồng hành cùng nhà trường không chỉ góp ý xây dựng chương trình học mà còn trực tiếp cử chuyên gia đến đào tạo, tiếp nhận học viên đến thực tập và tuyển dụng." (Trích "500 suất học nghề miễn phí trị giá 1,25 tỷ đồng hành cho giới trẻ"" - 08/2015)