TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYỂN SINH 2015

Chuyên ngành:

  • Xây dựng công trình giao thông

  • Kinh tế xây dựng

  • Kỹ thuật xây dựng

Đối tượng tuyển sinh
– Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông
– Tốt nghiệp Trung Cao Đẳng – Cao Đẳng nghề
– Tốt nghiệp Đại Học
+ LỚP ĐẠI HỌC HỆ 4.5 NĂM
+ LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2
+ LỚP LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
ĐT: 046.253.2844 – 046.253.2845 hotline: 0985.092.788

VPTS: Tầng 1 Nhà B,P105,Cao Đẳng Công Nghiệp in,Cầu Diễn,Từ Liêm,Hà nội