Cơ hội nào cho sinh viên kinh tế làm việc trái ngành?

posted in: Việc làm | Comments

Cùng nghe các chuyên gia tuyển dụng giải quyết khúc mắc của nhiều bạn sinh viên kinh tế đang tìm kiếm cơ hội việc làm và thử việc tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Ngày 23/12, chương trình Ngày … Đọc tiếp