Đại học Kinh tế quốc dân sửa đổi thông tin tuyển sinh

Đại học Kinh tế quốc dân bổ sung các tiêu chí xét tuyển phụ trong trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường đã hết. Đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố chính … Đọc tiếp