ĐH Quốc gia Hà Nội áp dụng chuẩn quốc tế vào xếp hạng?

Trong khi các trường đại học đang loay hoay lên kế hoạch thực hiện phân tầng, xếp hạng trường thì ĐH Quốc gia Hà Nội công bố sẽ áp dụng chuẩn quốc tế vào xếp hạng và đã tiếp cận … Đọc tiếp