Nhiều đối tượng được miễn giảm học phí

Theo Nghị định 74 và thông tư hướng dẫn áp dụng cho năm học 2015-2016, sẽ có thêm 3 đối tượng được miễn học phí gồm: sinh viên học chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; sinh … Đọc tiếp