Nhiều sinh viên gặp khó về tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến

Khung chương trình học tập phần lớn bằng tiếng Anh và áp dụng theo mô hình của Mỹ nên đôi lúc sinh viên Chương trình tiên tiến không nắm được chương trình học chuyên ngành bằng tiếng Việt. Đó là … Đọc tiếp