Học liên thông hệ vừa học vừa làm, còn hơn học Đại học

Hiện nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn học cao đẳng trung cấp xong sẽ tìm kiếm một công việc làm để lấy kinh nghiệm rồi tiếp tục học liên thông đại học theo hệ vừa học vừa làm. Với con đường … Đọc tiếp