Kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 03-04/10/2015 ĐH xây dựng

KẾT QUẢ THI HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (NUCE) 1.Quyết định trúng tuyển 2. Danh sách sinh viên trúng tuyển Kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 03-04/10/2015 ĐH xây dựng