liên thông, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đợt 2/2015

– SV đã tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp Nghề, CĐ, CĐ Nghề CHƯA ĐỦ 36 tháng – Đối tượng tốt nghiệp THPT – Đã tốt nghiệp ĐH – SV tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp Nghề, CĐ, CĐ Nghề … Đọc tiếp