Sự phù hợp nghề là yếu tố cần thiết nhất

Theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM giai đoạn 2015-2020, mỗi năm thành phố có nhu cầu trên 270.000 việc làm trống, trong đó có 120.000 việc làm mới. Nghịch lý ở đây, TP.HCM đang rất … Đọc tiếp