Xây dựng công trình – Ngành “hot” tại Việt Nam

Trong điều kiện phát triển của Việt Nam hiện nay, nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước cũng như kiến tạo những không gian sống và làm việc có chất lượng đang là nhiệm vụ trọng tâm, được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Từ đó nhu cầu nguồn nhân lực ngành xây dựng công trình là hết sức to lớn.

⇒ Đăng ký học: Đại Học Xây Dựng

Hotline: 046.253.2844 – 0985.092.788

Email: tuyensinh@nou.edu.vn

 • Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương tới địa phương về các lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi và công nghiệp;
 • Làm kỹ thuật, quản lý, điều hành, giám sát và chỉ đạo thi công tại các Tông Công ty, đơn vị xây dựng;
 • Tư vấn, thiết kế, thẩm định tại các công ty thiết kế, các viện nghiên cứu, các cơ quan thẩm định về lĩnh vực xây dựng;
 • Làm các cán bộ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học và đào tạo nghề;
 • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế sản xuất tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực xây dựng.
 • Làm việc tại các mỏ, khai thác khoáng sản và các đơn vị khác có liên quan.
– Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

– Tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề

– Tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề

– Tốt nghiệp đại học (học văn bằng 2)

– Tốt nghiệp các loại hình đào tạo khác (được Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cho phép và công nhận).

⇒ Đăng ký học: Đại Học Xây Dựng

Hotline: 046.253.2844 – 0985.092.788

Email: tuyensinh@nou.edu.vn

 

 • Đào tạo: Theo khung chương trình chuẩn của trường
 • Trường đào tạo: Đại Học Xây Dựng (Nuce)
 • Đội ngũ giảng viên: Thạc sĩ, Tiến sĩ, PGS.TS hàng đầu của trường trực tiếp giảng dạy.
 • Thời gian đào tạo: Theo quy định, liên thông, văn bằng 2, hệ đại học dài hạn (VLVH)
 • Nou Education Group: http://tuyensinh.nou.edu.vn