Kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 03-04/10/2015 ĐH xây dựng

KẾT QUẢ THI HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (NUCE)

1.Quyết định trúng tuyển

quyet-dinh-trung-tuyen

2. Danh sách sinh viên trúng tuyển

Kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 03-04/10/2015 ĐH xây dựng