Kết quả thi liên thông CĐ lên ĐH kỳ thi ngày 24-25/10/2015 ĐH Bách Khoa HN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KỲ THI THÁNG 10.2015

Danh sách sinh viên dự thi và kết quả thi:

Mọi thông tin chi tiết về chương trình tuyển sinh và đào tạo xin liên hệ: 046.253.2844 – 046.253.2845 hotline: 0985.092.788

Thông tin được đăng tải trên website: http://nou.edu..vn  – http://tuyensinh.nou.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.nou.edu.vn

 

“Kết quả thi liên thông CĐ lên ĐH kỳ thi ngày 24-25/10/2015 ĐH Bách Khoa HN”