Học Viện Tài Chính

posted in: NOU - UNI | Comments

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính.

Học viện Tài chính tiền thân là Trường Cán bộ Tài chính – Kế toán Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1963, năm 1967 đổi tên thành Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội. Ngày 17/8/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính. Năm 2003, sáp nhập thêm Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả và Trường Bồi dưỡng Cục dự trữ Quốc gia.

Học viện có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính – kế toán , thực hiện sứ mạng: ”Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”. Học viện hiện đang đào tạo 05 ngành học với 16 chuyên ngành, theo 4 loại hình đào tạo (chính quy tập trung, tại chức, liên thông, văn bằng 2) và 2 cấp học (đại học và sau đại học).

Học viện hiện có hơn 750 cán bộ, viên chức; trong đó có hơn 450 giảng viên, nghiên cứu viên, gần 200 cán bộ quản lý, 100 nhân viên phục vụ; 32 giáo sư và phó giáo sư, 90 tiến sĩ, 195 thạc sĩ, 19 Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú. Quy mô đào tạo của Học viện hiện nay là 25.000 sinh viên, học viên, tăng trung bình 5-7%/năm.

47 năm qua, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 210 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 70.000 cử nhân kinh tế và 600 cán bộ Tài chính cho CHDCND Lào, Campuchia. Trong đó có nhiều người đã và đang giữ các trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cán bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Với những thành tích đạt được, Học viện Tài chính đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì , Ba; Huân chương tự do “ISSARA” hạng Ba và Huân chương Hữu nghị của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo: aof.edu.vn