Đại Học Công Nghiệp Việt Trì

posted in: NOU - UNI | Comments

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

            Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất. 

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì kế thừa và phát huy truyền thống của Trường Kỹ thuật Trung cấp II (thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1956) và trường Cao đẳng Hóa chất (được nâng cấp tại quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ). Trụ sở của Trường hiện nay tại thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng…đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học – công nghệ phục vụ cho sự phát triển ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác. 55 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo được trên 70 ngàn cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề phục vụ cho các ngành kinh tế của đất nước. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Nhà trường vẫn kiên trì thực hiện đường lối của Đảng, chính sách phát triển giáo dục của Nhà nước, luôn giữ vững là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và có uy tín với các doanh nghiệp cũng như các cơ quan sử dụng lao động trong và ngoài nước.

Hơn 50 năm phát triển, với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước, nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí: Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011); Huân chương Độc lập hạng Nhì (2007), Huân chương Độc lập hạng Ba (2002), Huân chương lao động hạng Nhất (1997), Huân chương Lao động hạng Nhì (1985), Huân chương Lao động hạng Ba (1959, 1964, 1968),  Huân chương Chiến công hạng Ba (1990). Nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ giáo dục &Đào tạo…

Là một trường Đại học có uy tín, ngang tầm với các trường Đại học hàng đầu trong nước và các trường tiên tiến trong khu vực. Có chương trình đào tạo tiên tiến; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn giỏi; có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, sáng tạo trong công việc, có phẩm chất chính trị tốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của các nước phát triển, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thiết thực cho ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của các nước phát triển, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thiết thực cho ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 là trường Đại học công nghệ đa ngành, trong đó nhiệm vụ đào tạo gắn liền với công tác nghiên cứu Khoa học và Công nghệ. Nhà trường phấn đấu trở thành Cơ sở đào tạo, nghiên cứu Khoa học và Công nghệ có uy tín, có chất lượng cao của đất nước và khu vực.

Mục tiêu cụ thể

1. Có nội dung chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tiếp cận trình độ tiến tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời thích ứng với nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác.

2. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập Quốc tế.

3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hoá các trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và thực hành thực tập.

4. Cung cấp các cơ hội học tập tốt, đa dạng đáp ứng  nhu cầu  học tập của xã hội.

5. Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, các viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất ở cả trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

                                                                                                                                                            Theo: vui.edu.vn