Công bố tổ hợp môn thi xét tuyển vào khối trường Công an

posted in: Tin Giáo Dục | Comments

Thông tin từ Tổng cục Chính trị CAND cho biết, năm 2015, các trường đại học, học viện CAND sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, cụm thi do các trường ĐH chủ trì để xét tuyển và “tổ hợp” môn thi xét tuyển cơ bản vẫn như khối thi truyền thống năm trước.

Tuyển sinh liên thông ĐH Kinh Tế Quốc Dân hình thức VLVH

Tuyển sinh Liên thông ĐH Bách Khoa Hà Nội hình thức VLVH

⇒ Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh Cao Học (thạc sỹ)

Để tham dự xét tuyển vào khối trường Công an, thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh. Chỉ có thí sinh đạt sơ tuyển mới được tham gia xét tuyển vào khối trường công an.

Năm nay, một số trường như Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và ĐH Phòng cháy Chữa cháy có đào tạo hệ dân sự với nguồn xét tuyển là những thí sinh không trúng nguyện vọng 1 vào chính trường đó.

Thông tin cụ thể vào các trường như sau:

1. HV An ninh Nhân dân: Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Vùng tuyển sinh: Các ngành Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra); Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

Đối với hệ dân sự: Vùng tuyển sinh: Toàn quốc; Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện ANND.
Các ngành đào tạo đại học cho Lực lượng Công anMã ngànhTổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Điều tra trinh sát

D860102

– Toán, Lý, Hóa-Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

660

Điều tra hình sự

D860104

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

40

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

30

Công nghệ thông tin

D480201

– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

25

An toàn thông tin

D480202

25

Luật

D380101

– Toán, Lý, Hóa- Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

70

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

150

Công nghệ thông tin

D480201

– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

50

Luật

D380101

– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

100

2. HV Cảnh sát Nhân dân

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Vùng tuyển sinh: Các ngành ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật tuyển sinh trong toàn quốc. Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Đối với hệ dân sự: Vùng tuyển sinh: Toàn quốc; Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện CSND.

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Điều tra trinh sát

D860102

– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

950

Điều tra hình sự

D860104

Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

D860109

Kỹ thuật hình sự

D860108

Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

D860111

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự

D860112

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

40

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

30

Luật

D380101

– Toán, Lý, Hóa- Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

50

Đào tạo đại học hệ dân sự

100

Luật– Toán, Lý, Hóa – Văn, Sử, Địa- Toán, Văn, tiếng Anh

100

3. HV Chính trị Công an Nhân dân

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

– Văn, Sử, Địa- Toán, Văn, tiếng Anh

Thí sinh phía Bắc

CTB

150

Thí sinh phía Nam

CTN

100

4. ĐH An ninh Nhân dân

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Điều tra trinh sát

D860102

– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

680

Điều tra hình sự

D860104

5. ĐH Cảnh sát Nhân dân

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào)

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Điều tra trinh sát

D860102

– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

830

Điều tra hình sự

D860104

Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

D860109

Kỹ thuật hình sự

D860108

Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

D860111

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự

D860112

6. ĐH Phòng cháy Chữa cháy

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Cảnh sát PCCC hoặc Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Đối với hệ dân sự: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển vào các trường đại học trong và ngoài ngành Công an. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

Ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

D860113

Toán, Lý, Hóa
Thí sinh phía Bắc

PCH

200

Thí sinh phía Nam

PCS

120

Đào tạo đại học hệ dân sự

150

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

D860113

Toán, Lý, Hóa

7. ĐH kỹ thuật – Hậu cần CAND

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngànhTổ hợp môn thiChỉ tiêu
Công nghệ thông tinD480201– Toán, Lý, Hóa-Toán, Lý, tiếng Anh350
Kỹ thuật điện tử, truyền thôngD520207
– Thí sinh phía BắcHCB
– Thí sinh phía NamHCN

8. Trường CĐ An Ninh Nhân dân I

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN IAD1Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Ngành đào tạo cao đẳng:Trinh sát An ninh– Toán, Lý, Hóa-Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, tiếng Anh

250

8. Trường CĐ An Ninh Nhân dân II

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN IIAD2Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Ngành đào tạo cao đẳng:Trinh sát An ninh– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

250

9. CĐ Cảnh sát Nhân dân I

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN ICD1Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng– Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, tiếng Anh

600

Trinh sát cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. CĐ Cảnh sát Nhân dân II

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN IICD2Tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng– Toán, Lý, Hóa-Toán, Lý, tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, tiếng Anh

600

Trinh sát cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội

S.H