Thần đồng công nghệ 18 tuổi đẹp trai, “hot” nhất của Yahoo

posted in: Tin Giáo Dục | Comments

Nick D’Aloisio là một trong những người trẻ được hâm mộ nhất hiện nay. Mới 18 tuổi, cậu đã là chủ sở hữu của ứng dụng dành cho Yahoo trị giá đến 30 triệu USD. Nick D’Aloisio (1.11.1995) hiện nổi … Đọc tiếp

‘Sản phẩm’ của cuộc thử nghiệm giáo dục 40 năm trước lần đầu họp mặt

posted in: Tin Giáo Dục | Comments

Khoảng 20 tướng quân đội, hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và hàng trăm người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực đã tề tựu trong ngày họp mặt học viên các đại đội C1x6 ĐH Kỹ … Đọc tiếp

Thông tư 05/2012/TT-BNV, quy định giá trị bằng cấp trong tổ chức hành chính

BỘ NỘI VỤ Số: 05/2012/TT-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông … Đọc tiếp

1 28 29 30 31