Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2015

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 Đăng ký online để nhận tư vấn – Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, trung cấp Y sỹ đa khoa Trường … Đọc tiếp

Quy định mới về liên thông, thực hiện theo thông tư 08/2015/TT-BGDĐT, Neu

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Khoa Đại học Tại chức –––––––––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 08  tháng 6 năm 2015 THÔNG BÁO Quyết … Đọc tiếp