Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

posted in: Tin Giáo Dục | Comments

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ … Đọc tiếp

Thực phẩm trên các gánh hàng rong cho sinh viên: ngon rẻ nhưng liệu có bổ?

posted in: Tin Giáo Dục | Comments

Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nho nhỏ, các bạn sinh viên đã có trong tay những món ăn ngon, rẻ nhưng chất lượng vẫn là một điều đáng bàn. Trên đường phố gần các trường đại học như phố như đường Hoàng … Đọc tiếp

1 2 3